Střechy ZAKO

Střechy ZAKO TC s.r.o.

Střechy ZAKO s.r.o.

Klempířské práce

Domažlice, Tachov a Plzeňský kraj

Součástí každé nové, nebo rekonstruované střechy jsou vždy i klempířské prvky. Jedná se především o okapový systém, oplechování komínů, zdí a nadezdívek, výrobu a montáž parapetů, nebo úžlabí.

Aby byl projekt střechy úspěšný, doporučujeme věnovat se klempířským pracím a konstrukcím již v jeho přípravné fázi. Projekt by měl obsahovat popis materiálového, tvarového a konstrukčního řešení.

Takto by mělo být postupováno i při rekonstrukci střechy, obzvláště v případech, kdy dochází ke změně tvaru střechy, k výškovým změnám nebo k doplnění vikýřů.

  • Pozinkovaná ocel
  • Měď
  • Hliník lakovaný
  • Pozinkovaná ocel lakovaná
  • Titanzinek

Klempířské práce - co umíme?

  • dodání a montáž okapového systému
  • výrobu a montáž klempířských prvků
  • výrobu a montáž parapetů
  • oplechování zdí a nadezdívek